Митний комітет

Цей комітет – унікальний майданчик для обміну думками, де не тільки обговорюються, а й вирішуються актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності.

Митний комітет

Комітет розпочав роботу у грудні 2017 року. Це унікальний майданчик для обміну думками, де не тільки обговорюються, а й вирішуються актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності.

 

Комітет

Лідер комітету

Лідер комітету

Сергій Войтенко

Президент Української асоціації кераміки,
генеральний директор компанії "Агромат"


Перший заступник керівника Комітету

Перший заступник керівника Комітету

Анатолій Макаренко

Екс-голова Державної митної служби України (2009-2010)

 

Пріоритетні напрямки роботи Комітету

1. Створення законної основи для «єдиного вікна» на митниці

Внесення до Митного кодексу та інших законів України однозначних вимог з організації та забезпечення відповідними контролюючими органами, під час контролю зовнішньоторговельних вантажів, електронної взаємодії за принципом «єдиного вікна».

Ефект

Можливість для компаній подавати одноразово для всіх контролюючих органів, через інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», усіх відомостей про товари, що переміщуються через митний кордон України.

Статус

За активної участі експертів ФРУ розроблено проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України». Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 28.07.2017р. за №7010.

2. Створення можливості для отримання підприємствами статусу уповноваженого економічного оператора

Запровадження митних спрощень для законослухняних підприємств на сьогодні є єдино можливим рішенням, яке дозволить у найближчій перспективі українським виробникам, що отримають сертифікат уповноваженого оператора, кардинально змінити систему взаємодії з фіскальними органами та позбутися обтяжливих і тривалих митних процедур.

Ефект

Можливість здійснювати митні формальності у мінімальному обсязі, дистанційно та з використанням принципу мовчазної згоди. Перевірка документів, у разі потреби, буде здійснюватися після випуску товарів митницею.

Статус

За активної участі експертів ФРУ був розроблений пакет законопроектів для запровадження в Україні інституту уповноваженого економічного оператора реєстр. №№ 4777 та 4776 від 03.06.2016, щодо внесення необхідних змін до Митного та Податкового кодексів України. ФРУ бере активну участь у розробці пакету підзаконних актів, необхідних для початку роботи Уповноважених економічних операторів в Україні.

3. Лібералізація валютного регулювання

  • Збільшення граничного строку для розрахунків за імпортними та експортними контрактами, впровадження інструментів відтермінування розрахунків (факторинг тощо).
  • Скасування обов'язкового продажу валютної виручки.
  • Спрощення порядку здійснення українських інвестицій за кордон.
  • Узгодження валютного та митного законодавства для надання можливості зняття з валютного контролю імпортних операцій у митних режимах переробки, митного складу та вільної митної зони.

Ефект

Створення умов для стимулювання виробництва та експорту української продукції.

Статус

Частково вирішено. НБУ збільшено граничний строк для розрахунків за імпортними та експортними контрактами (до 180 днів). Працюємо над закриттям валютного контролю в режимі переробки.

4. Збільшення квот на безмитну поставку українських товарів до ЄС

Лобіювання прийняття уповноваженими органами ЄС рішення про розширення обсягів безмитного імпорту українських товарів до Євросоюзу, у тому числі, шляхом запровадження автономних торговельних преференцій.

Ефект

Бізнес отримає розширені можливості безмитного імпорту експорту українських товарів до ЄС.

Статус

1 жовтня 2017р. набули чинності додаткові торговельні преференції ЄС (тимчасові, на 3 роки) торговельні преференції для України, якими передбачено:

  • збільшення квот на томати, пшеницю, ячмінь, кукурудзу та мед;
  • скасування мита на окремі види промислових товарів, зокрема добрива, барвники, пігменти та інші фарбувальні речовини, взуття, мідь, алюміній, телевізійне й звукозаписувальне обладнання.

Вважаємо обсяг наданих квот недостатнім та пропонуємо продовжити роботу у цьому напрямку.