Про Федерацію

Федерація роботодавців України (ФРУ)

Найбільш впливове об'єднання українського бізнесу. Заснована у 2002 році, Федерація 20 років успішно представляє та захищає інтереси бізнесу як в Україні так і на міжнародному рівні.

Сьогодні ФРУ об'єднує близько 140 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, автомобілебудування, металургія, аерокосмічна і оборонна промисловість, АПК, хімічне виробництво, IT-сфера, медіа-галузь, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, транспортна сфера та інфраструктура, рітейл та логістика, легка та харчова промисловість, туризм, комунальні послуги, сфера послуг.

ФРУ представляє інтереси 8500 підприємств, які у сукупності генерують 70% ВВП України і дають роботу близько 5 млн. людей.

Базові цінності
 • Лідерство
 • Відкритість
 • Незалежність та аполітичність
 • Компетентність і відповідальність
 • Етичне ведення бізнесу
Місія
 • Представляти і захищати інтереси інвесторів в Україні та у світі;
 • Налагодити ефективну та рівноправну співпрацю між бізнесовою спільнотою, владою і профспілками;
 • Встановити в Україні кращі практики ведення бізнесу;
 • Реалізовувати власні проекти та ініціативи, просуваючи етичні та правові стандарти ведення бізнесу в Україні.
Візія на найближчі роки
 • Україна - виробничий центр Європи;
 • Українська промисловість отримає "зелене світло" для технічного переоснащення;
 • Україна виграє боротьбу за інвестиції;
 • Роботодавці відповідають за створення нових робочих місць в Україні.

 


Федерація роботодавців України діє на основі Статуту та відповідно до вимог Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

     Статут Федерації роботодавців Українизатверджений IX З'їздом ФРУ 27 листопада 2012 року.

    Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців, їх об'єднань у формуванні та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванні трудових, соціальних, економічних відносин, участі у соціальному діалозі.

 


Наша історія

27 вересня 2002 р. – на установчому З'їзді організацій роботодавців була заснована Федерація роботодавців України, до складу якої увійшли 14 обласних організацій роботодавців.

1 січня 2003 р. – Федерація роботодавців України стала повноправним членом Міжнародної організації роботодавців (МОР).

19 квітня 2004р. – ФРУ вперше, від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців стала підписантом Генеральної Угоди на 2004-2005рр., започаткувавши таким чином європейську практику побудови відносин влади з роботодавцями та профспілками.

29 грудня 2005 р. – завдяки ініціативі ФРУ був розроблений і прийнятий Указ Президента України "Про розвиток соціального діалогу в Україні" відповідно до якого було створено Національну тристоронню соціально-економічну раду при Президентові України (НТСЕР), основною метою діяльності якої стало підвищення ролі організацій роботодавців та профспілок у формуванні економічної та соціальної політики держави.

7 липня 2009 р. – зроблено перший крок на шляху консолідації українських роботодавців – за ініціативи ФРУ створено Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО).

15 квітня 2010 р. – ФРУ, як визнане у своїй країні найбільш представницьке об'єднання роботодавців на національному рівні, підписала Угоду про створення та членство у Міжнародній координаційній раді об'єднань роботодавців (МКРОР). До складу МКРОР входять організації роботодавців з 15 країн світу.

23 грудня 2010 р. – за активної участі роботодавців був прийнятий Закон України "Про соціальний діалог в Україні".

21 листопада 2011 р. – ФРУ визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на національному рівні. Це дає Федерації законне право для участі у колективних переговорах з укладення Генеральної угоди, для делегування представників до НТСЕР, до органів управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах.

29 листопада 2011 р. – у Києві відбулась історична подія для бізнесу України - пройшов Об'єднавчий З'їзд Федерації роботодавців України, на якому до складу ФРУ увійшла більшість всеукраїнських організацій роботодавців України. Тим самим була створена найбільша всеукраїнська організація роботодавців України за всю історію.

5 серпня 2012 р. – набув чинності Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності".

 

Завантажити Презентацію ФРУ