Як стати членом ФРУ

Членами ФРУ можуть бути організації роботодавців та їх об'єднання, створені відповідно до чинного законодавства

 

Організаціям роботодавців, їх об'єднанням для вступу до ФРУ необхідно подавати:

 • письмове звернення (заяву) до Ради про вступ до ФРУ, із зобов'язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески;
 • рішення відповідного органу організації (об'єднання) про вступ до складу ФРУ;
 • копію Статуту організації роботодавців (об'єднання);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації чи об'єднання, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій, інформацію щодо виборних органів у формі, затвердженій Радою Федерації;
 • дані про місце розташування виборних та виконавчих органів;
 • іншу інформацію на вимогу Ради ФРУ.

Асоційованим членам (компанії, структура яких розповсюджується більше ніж на половину адміністративно – територіальних одиниць України або які займають значну частину в обсязі реалізації у певному секторі ринку) необхідно подавати:

 • письмове звернення (заяву) до Ради про вступ до ФРУ, із зобов'язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, а також рішення відповідного органу компанії;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • документи, що підтверджують розповсюдження структурних підрозділів більше ніж на половину адміністративно – територіальних одиниць України (для компанії, структура яких розповсюджується більше ніж на половину адміністративно – територіальних одиниць України);
 • дані про місце розташування їх органів управління;
 • іншу інформацію на вимогу Ради ФРУ.

Асоційованим членам (об'єднання організацій роботодавців, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організацій праці №87, об'єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав та інтересів роботодавців) необхідно подавати:

 • письмове звернення (заяву) до Ради про вступ до ФРУ, із зобов'язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, а також рішення відповідного органу організації (об'єднання);
 • копію Статуту об'єднання організацій роботодавців, об'єднання громадян;
 • протокол установчого З'їзду організації;
 • дані про місце розташування їх виборних та виконавчих органів;
 • іншу інформацію на вимогу Ради ФРУ.

Асоційованим членам (господарські об'єднання, до статутних завдань яких входить захист інтересів роботодавців або їх членів) необхідно подавати:

 • письмове звернення (заяву) до Ради про вступ до ФРУ із зобов'язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, а також рішення відповідного органу господарського об'єднання;
 • завірену копію Статуту господарського об'єднання та/або установчого договору господарського об'єднання;
 • дані про місце розташування їх виборних та виконавчих органів;
 • іншу інформацію на вимогу Ради ФРУ. Асоційованими членами ФРУ можуть бути:
 • компанії, структури яких розповсюджуються більш ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць України або які займають значну частину в обсязі реалізації у певному секторі ринку;
 • господарські об'єднання, до статутних завдань яких входить захист інтересів роботодавців або їх членів;
 • організації роботодавців та їх об'єднання, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організацій праці № 87;
 • об'єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав та інтересів роботодавців.

Членство підприємств

Підприємства та компанії можуть стати членами регіональних чи галузевих організацій роботодавців відповідно до їхніх статутних процедур. При цьому у підприємств немає жодних обмежень щодо безпосередньої співпраці з ФРУ. Регіональні та галузеві організації роботодавців є членами ФРУ. Тому ФРУ зацікавлена у сильних регіональних та галузевих об'єднаннях роботодавців – своїх членах та залученні максимальної кількості підприємств до їх діяльності.

Для вступу до організацій роботодавців підприємству та компанії необхідно подавати:

 • письмове звернення (заяву) від підприємства, установи чи огранізації про вступ, із зобов'язаннями виконувати вимоги Статуту організації;
 • копія Статуту підприємства;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію;
 • інформацію про контактні дані.