Законодавча база

Законодавча база

 • Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
 • Закон України "Про соціальний діалог в Україні"
 • Закон України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
 • Закон України "Про колективні договори і угоди"
 • Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
 • Закон України "Про Кабінет Міністрів України"
 • Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
 • Закон України " Про центральні органи виконавчої влади"
 • Указ Президента України "Про Національну тристоронню соціально-економічну раду"
 • Указ Президента України "Про утворення Національної служби посередництва і примирення"
 • Наказ Національної служби посередництва і примирення"Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців"
 • Закон України "Про доступ до публічної інформації"
 • Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
 • КОНВЕНЦІЯ МОП N 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм
 • КОНВЕНЦІЯ МОП N 154 Про сприяння колективним переговорам 1981 року
 • КОНВЕНЦІЯ МОП № 87 Про свободу асоціації та захист права на організацію
 • КОНВЕНЦІЯ МОП № 98 Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №94 щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і працівниками на рівні підприємства
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №113 щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №152 щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №163 щодо сприяння колективним переговорам