Інституції

Інституції

Національна тристороння соціально-економічна

НТСЕР є постійно діючим органом, що утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

НТСЕР виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій сторін соціального діалогу.

Рішення прийняті НТСЕР є обов'язковими для розгляду органами влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, яких ці рішення стосуються.

НТСЕР має тристоронню структуру представництва сторін соціального діалогу: по 20 представників від: сторони органів виконавчої влади, сторони роботодавців і профспілок. Очолює Раду Голова, який призначається Президентом України за поданням Президії Національної ради строком на один рік.


Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтею 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», утворюються територіальні тристоронні соціально-економічні ради. За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).

На локальному рівні для ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною працівників (суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною роботодавця (суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія відповідно до закону.

Рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами соціального діалогу в межах їх повноважень, є обов'язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями відповідного рівня.


Пенсійний фонд

ПФ є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною системою пенсійного забезпечення, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і статутом цього фонду.

Вищим органом управління Пенсійного фонду є правління, яке формується на основі паритетності представників держави, роботодавців і застрахованих осіб. До складу правління Пенсійного фонду входять по п'ять представників від держави, роботодавців і застрахованих осіб. 


Національна служба посередництва і примирення

НСПП – це утворений Президентом України постійно діючий державний орган сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів), який функціонує відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Рекомендацій МОП № 92.