Третейський Суд

 • Третейський суд при ФРУ

  Постійно діючий Третейський суд при Федерації роботодавців України – є альтернативою судам загальної юрисдикції у встановленому законом порядку.

  Відповідно до Закону України «Про третейські суди» третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

  Завданням Постійно діючого Третейського суду при Федерації роботодавців України є забезпечення законного, незалежного та швидкого вирішення спорів, що виникають з майнових та немайнових прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

  Постійно діючий Третейський суд при Федерації роботодавців України діє відповідно до законодавства України, Регламенту та Положення.

  Переваги розгляду спорів в третейських судах:

  • повна конфіденційність рішень суду
  • відсутність затягування процесу та адміністративного втручання (справи розглядаються строком до 60 днів)
  • відсутність позовної давності
  • сторони мають можливість впливати на обрання кількісного та особового складу суддів, що розглядатимуть спір
  • зручний обмін документами та електронні сповіщення
  • зберігання права передати справу на розгляд в державний або інший третейський суд
  • економна та гнучка система оплати третейських витрат, на відміну від державних судів
  • незалежність та неупередженість третейських суддів

   

  Положення про Постійно діючий третейський суд при ФРУ

   

  Регламент Постійно діючого третейського суду при ФРУ

   

  Положення про витрати Постійно діючого третейського суду при ФРУ

 • Склад Третейського суду

  Левченко Павло Іванович

  Голова Постійно діючого третейського суду

  Правдюк Владислав Вячеславович

  Відповідальний секретар Постійно діючого Третейського суду
   
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • тел.: +38 044 225-70-16, 050 883-08-15

   

   

  Список третейських суддів

   
 • Вимоги до позовної заяви

  Відповідно до Регламенту та Інструкції з діловодства в Постійно діючому Третейському суді при Федерації роботодавців України позовна заява подається у письмовій формі.

  У позовній заяві, що подається до третейського суду, повинні зазначатися:

  1. назва постійно діючого третейського суду або склад третейського суду для вирішення конкретного спору;
  2. дата подання позовної заяви;
  3. найменування і юридичні адреси сторін, які є юридичними особами, та/або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи сторін, які є фізичними особами;
  4. найменування і юридична адреса представника позивача, якщо він є юридичною особою, або прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і місце роботи представника, який є фізичною особою, у випадках, коли позов подається представником;
  5. зміст вимоги, ціна позову, якщо вимога підлягає оцінці;
  6. обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, докази, що їх підтверджують, розрахунок вимог;
  7. посилання на наявність третейської угоди між сторонами та докази її укладення;
  8. перелік письмових матеріалів, які додаються до позовної заяви;
  9. підпис позивача або його представника з посиланням на документ, що засвідчує повноваження представника (копія документа, що посвідчує особу).

  До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:

  1. наявність третейської угоди;
  2. обґрунтованість позовних вимог;
  3. повноваження представника;
  4. направлення копії позовної заяви іншій стороні (опис вкладення про відправлення цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень тощо);
  5. сплату третейського збору.

   

  Усі документи, що стосуються відкриття третейського провадження і здійснення третейського розгляду, повинні подаватися сторонами до Третейського суду не менше ніж у двох примірниках.
 • Третейська угода

  Необхідною умовою для розгляду спору в Третейському суді є наявність третейської угоди. Відповідно до чинного законодавства та Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Федерації роботодавців України встановлені наступні вимоги до третейської угоди:

  1. Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі (контракті) або у вигляді окремої письмової угоди.
  2. Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв'язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, у якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує.
  3. Третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату укладення угоди.
  4. Посилання у договорі (контракті) на документ, який містить умову про третейський розгляд спору, є третейською угодою за умови, що договір (контракт) укладений у письмовій формі, і це посилання є таким, що робить третейську угоду частиною договору (контракту).
  5. У разі коли сторони не домовилися про інше при передачі спору до Третейського суду, а також при вказівці у третейській угоді на Третейський суд, цей Регламент розглядається як невід'ємна частина третейської угоди. За будь-яких обставин у разі суперечності третейської угоди з цим Регламентом застосовуються положення Регламенту.
  6. Питання про наявність правових підстав для подання позову до Третейського суду вирішує Третейський суд при відкритті третейського провадження. Якщо очевидно, що розгляд поданого позову не належить до компетенції Третейського суду, позовні матеріали повертаються без розгляду.
 • Третейський збір

  Третейський збір в Постійно діючому Третейському суді при Федерації роботодавців України обчислюється залежно від характеру та ціни позову та розраховується відповідно до Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору у Постійно діючому Третейському суді про Федерації роботодавців України.

  Реквізити для сплати третейського збору:

  • Федерація роботодавців України,
  • ЄДРПОУ 26255660
  • р/р UA93 322313 0000026007000039048
  • АТ «Укрексімбанк» в м. Київ