Комітет з питань будівництва

Комітет з питань будівництва

Лідер комітету

Лідер комітету

Лев Парцхаладзе


Основними завданнями Комітету є:

 • Організація та супровід захисту прав та охоронюваних законом інтересів роботодавців будівельної галузі від дій/бездіяльності органів державної влади, що містять ознаки неправомірних;
 • Організація роботи щодо виявлення колізій у законодавстві та при правозастосуванні органів влади, що стосується роботодавців будівельної галузі;
 • Підготовка пропозицій щодо розвитку законодавчої та нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня захисту прав та охоронюваних законом інтересів бізнесу, його власності та ринків, зокрема в будівельній сфері;
 • Сприяння гармонізації українського законодавства у сфері підприємництва та містобудування із міжнародним законодавством, законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • Організація експертної оцінки існуючих інструментів захисту прав власності, підприємницької діяльності та ринків, напрацювання відповідних пропозицій щодо їх удосконалення;
 • Сприяння професійному розвитку та підвищенню кваліфікації професійних учасників будівництва;
 • Сприяння формуванню та популяризації етичних принципів у будівництві, зокрема щодо впровадження та вдосконалення правил добросовісної поведінки в процесі її здійснення;
 • Сприяння дослідженню і розробці комплексних програм розвитку галузі будівництва та розвитку наукоємних конкурентоспроможних технологій у будівництві та виробництві будівельних матеріалів;
 • Сприяння налагодженню інформаційних, партнерських та ділових зв'язків із резидентами/нерезидентами (державними, міжнародними, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами) для забезпечення захисту законних прав та інтересів членів ФРУ, пов’язаних з їхньою діяльністю;
 • Розповсюдження інформації про діяльність Комітету, ФРУ, її членів в Україні й за кордоном;
 • Налагодження стосунків з органами влади та між учасниками ФРУ, а саме:

- співробітництва з органами з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування у задіяних сферах;

- захисту інтересів членів ФРУ в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

- сприяння подальшої дерегуляції будівельної галузі;

- сприяння у створенні умов для виходу членів ФРУ на закордонні ринки.