УВАГА! НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ РОБОТОДАВЦЯМ У РАЗІ ЗУПИНЕННЯ (СКОРОЧЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

УВАГА! НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ РОБОТОДАВЦЯМ У РАЗІ ЗУПИНЕННЯ (СКОРОЧЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

21 червня ц.р. Урядом прийнято новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Це одна з найважливіших активних програм зайнятості для роботодавців особливо в умовах воєнного стану, втрати та значного пошкодження майна, що використовувалось при здійсненні господарської діяльності, втрати контрагентів та замовлень, логістичних маршрутів та зв’язків, неможливості вчасної сплати податків та виплати заробітної плати, недопущення втрати кадрового кваліфікованого персоналу.

ФРУ проаналізувала ключові зміни у порівнянні з раніше існуючими порядками:


– Розширено коло суб’єктів, які матимуть право на звернення за допомогою, та сферу застосування Порядку:


• Так, відтепер, окрім підприємств, що зупинили або скоротили виробництво, можуть звертатись застраховані особи – фізичні особи-підприємці, і не тільки виробничники продукції, а й виробники сфери виконання робіт, надання послуг. Це визначається за основним видом КВЕД.
• Підставами звернення є причини економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.


– Залишається загальна умова отримання допомоги – сплата ЄСВ протягом останніх 6-ти місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг). Уточнено, що у разі коли протягом останніх 6-ти місяців до звернення про надання допомоги законодавством надано право окремим роботодавцям або ФОП не сплачувати ЄСВ, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.


– Критеріями для надання допомоги по частковому безробіттю є:
• зупиненням (скороченням) виробництва охоплено не менш як 20 % чисельності працівників, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 і більше % на місяць;
• рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП, яка є застрахованою особою, становить 30 і більше % на місяць;
• відсутність заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ та/або сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом 6-ти місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва;
• сплата ЄСВ протягом останніх 6-ти місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення.


– Виплата допомоги не здійснюється за період отримання працівником оплати простою, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин.


– Конкретний розмір допомоги розраховується за визначеною формулою, але максимальний розмір не може перевищувати 50 % розміру мінімальної заробітної плати, у розрахунку на одного працівника.


– Обмежено строк виплати допомоги 180 календарними днями сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).


– Обмежено строк звернення за отриманням допомоги – протягом 90 днів з дня зупинення (скорочення) виробництва. У разі коли зупинення відбулося після введення воєнного стану в Україні до набрання чинності Законом № 2220-IX (07.05.2022р.) – протягом 90 днів з дня набрання чинності цим Законом.

– Спрощено порядок підтвердження сплати ЄСВ. Тепер це не обов’язок роботодавця, а отримання інформації з відповідних державних реєстрів.

Для членів ФРУ буде розроблено та надіслано покроковий алгоритм дій роботодавця для звернення до відділень ДСЗ для отримання допомоги по частковому безробіттю.