ФРУ пропонує відкласти запровадження автоматизованих систем контролю викидів

ФРУ пропонує відкласти запровадження автоматизованих систем контролю викидів

Необхідні для цього мільярдні витрати негативно вплинуть на спроможність компаній відновлювати виробництво і зберігати робочі місця.

Роботодавці стурбовані ініціативами Міндовкілля щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин.

В умовах збройної агресії рф проти України роботодавці за підтримки Уряду концентрують зусилля на збереженні і відновленні виробництва, робочих місць, утриманні ринків збуту в Україні і за кордоном.

Про початок нових або продовження розпочатих раніше проектів модернізації, в тому числі екологічних, сьогодні в багатьох випадках не йдеться, до відновлення виробничих процесів.

Прийняття рішення щодо обов’язкового запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин на постійній основі негативно вплине спроможності компаній відновлювати виробництво і зберігати робочі місця в низці багатьох галузей економіки.

Інвестиції компаній в закупівлю, налагодження і постійне обслуговування обладнання для автоматизованих систем контролю, за попередніми оцінками ФРУ, складуть близько 6 мільярдів гривень інвестицій і постійні та періодичні витрати на обслуговування.

В Україні відсутнє виробництво спеціального обладнання для автоматизованого контролю викидів як і фахівці для його налагодження і підтримки.

Україна зобов’язалася поступово імплементувати європейське законодавство у національне, зокрема Директиву 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення).

Директивою передбачено комплексне регулювання питань контролю викидів забруднюючих речовин, зокрема розробку і запровадження найкращих доступних технологій для кожного сектору промисловості.

Європейське регулювання в частині систем контролю враховує диференціацію нових та існуючих установок, технологію, що застосовується, спосіб проєктування, побудови, обслуговування, організації та експлуатації установки.

Ініціатива щодо запровадження автоматизованих систем контролю викидів не відповідає таким принципам державної регуляторної політики як ефективність, збалансованість та передбачуваність.

Практика країн Європейського Союзу в процесі передбачала підтримку компаній в процесі запровадження більш жорстких вимог до виробництва та систем контролю у сфері промислового забруднення. В Україні така державна підтримка, спрямована в першу чергу на збереження виробництв і робочих місць, на сьогодні не передбачена жодним документом.

Роботодавці закликають Уряд:

  •  відкласти розгляд рішення про запровадження автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин до прийняття законодавчого акту, який імплементує основні положення Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) та розробки і впровадження найкращих доступних технологій у секторах промисловості;
  • врахувати під час підготовки проекту рішення про запровадження автоматизованих систем контролю викидів досвід і практики Європейського Союзу;
  •  розробити заходи державної підтримки інвестицій бізнесу в запровадження автоматизованих систем контролю викидів.

Модернізація системи контролю промислових викидів має стати невід’ємною частиною програм відновлення України.