Стан промисловості України за підсумками 2019 р

Зміст:
  • Загальний стан промисловості України
  • Очікування промислових підприємств у I кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності
  • Стан добувної промисловості
  • Стан переробної промисловості
  • Стан електроенергетики та у постачанні води, газу і пари
  • Перспективи розвитку промисловості України. Бачення роботодавців

 

Передбачена Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почала функціонувати з 1 січня 2016 року.

До 1 січня 2016 року згідно з постановою Комісії ЄС від 16.04.2019 р.№374/2014 Європейський Союз надав Україні в односторонньому порядку автономні торговельні преференції.Автономні преференції діяли з 23 квіт¬ня 2014 року до 31 грудня 2015 року.Метою зазначених заходів було одностороннє зменшення або скасування митних зборів ЄС на товари, що походять з України.Тобто фактично Україна експортувала товари до ЄС на пре¬ференційних умовах, наближених до умов, передбачених ЗВТ, ще з 23 квітня 2014 року.

Проте ані автономні преференції, ані подальший початок функціонування ЗВТ не призвели до зростання в україн¬ській промисловості.В 2014-2015 роках індекс промислової продукції обвалився, відповідно, на 10,1% та 13%.У подальші роки індекс промислової продукції демонстрував мінімальне зростання відновлювального характеру в межах 0,4-2,8%, що в умовах обвалу попередніх років можна вважати стагнацією…

 

Перегянути дослідження

  

 Industry1