Стан грошової сфери в Україні у I півріччі 2019 р

Дослідження Аналітичного центру ФРУ щодо стану грошової сфери в Україні у I півріччі 2019 року.

  • Інфляція
  • Валютний ринок та обмінний курс
  • Відсоткові ставки
  • Ліквідність банківської системи
  • Пропозиція грошей
  • Кредитування економіки
  • Результати діяльності банків

  

Перегянути дослідження