Відкрите звернення Федерації роботодавців до Національного банку України

Відкрите звернення Федерації роботодавців до Національного банку України

4 грудня у Києві відбулося розширене засідання Ради Федерації роботодавців України.

Під час засідання було проведено обговорення соціально-економічної ситуації в Україні, що склалася на сьогоднішній день. Зокрема, роботодавці висловлювали обурення щодо грошово-кредитної політики Правління Національного банку України, яка сприяла створенню справжньої фінансової піраміди ОВДП, введенню в Україну значних спекулятивних коштів невідомого походження та економічно необґрунтованому зміцненню курсу гривні. Що у свою чергу стало причиною падіння у промисловості, яке відновилося саме у поточному році.

Неадекватно завищена облікова ставка НБУ фактично вимиває фінансовий ресурс з кредитного ринку та позбавляє виробничий сектор необхідних для розвитку коштів.

Саме завдяки недолугій грошово-кредитній політиці Правління НБУ обсяг кредитування економіки України знизився з 64% ВВП у 2014 році до 25% ВВП на сьогоднішній день, що є рівнем найбідніших країн світу. За той же період обсяг кредитів у абсолютному вимірі не зріс зовсім, тоді як обсяг ОВДП у обігу збільшився майже втричі, а обсяг депозитних сертифікатів НБУ в 11 разів.

У цьому зв'язку ФРУ повністю погоджується із Рішенням Ради НБУ від 5 грудня 2019 року, яким діяльність правління НБУ в частині формування та реалізації валютно-курсової політики у 2019 році було визнано неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України, а також із рекомендаціями Правлінню НБУ, викладеними у цьому Рішенні.

Валютно-курсова політика Правління НБУ стала шоком для українських виробників, передусім виробників-експортерів, які закладали у свої фінансові плани прогнозні показники курсу іноземних валют до гривні, розраховані саме НБУ. На сьогодні чимала кількість таких виробників змушена частково або повністю зупиняти виробництва, втрачати зовнішні ринки збуту.

"На розширеному засіданні Ради ФРУ було затверджено Рекомендації роботодавців для Уряду на 2020 рік."

Підготовка та подання таких документів владі є звичайною практикою об'єднань роботодавців у країнах Європейського Союзу та серйозно сприймається урядами європейських держав.

Серед інших Рекомендації містять розділ щодо грошово-кредитної політики, яка є прерогативою НБУ. Роботодавці розраховують, що Правління НБУ прислухається до цих Рекомендацій.

Крім того, ми вимагаємо термінового суттєвого зменшення облікової ставки НБУ – її наближення до офіційного рівня інфляції. А одночасно:

  • пом'якшення грошово-кредитної політики в цілому з метою досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць;
  • виконання рекомендацій Ради НБУ, затверджених у рішенні від 5 грудня п.р.
 

Популярні новини

Відкрите звернення ФРУ до Прем'єр-міністра України щодо реалізації проекту з локалізації електровозів в Україні

Маніфест роботодавців України

2019