Рахункова палата України

Рахункова палата України – є постійно діючим органом контролю, який утворюється ВР У підпорядкований і підзвітний їй. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави. Голова Рахункової палати, заступники голови, секретар та головні контролери обираються ВР У таємним голосуванням на 7 років.

Повноваження рахункової палати поширюються : на парламент, органи виконавчої влади, Національний Банк України, антимонопольний комітет, фонд державного майна інші державні органи створені відповідно до законодавства України, а також органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, господарські товариства, страхові компанії, інші фінансові установи і їх спілки, асоціації та інші об'єднання не залежно від форм власності, об'єднання громадян, не державні фонди, інші не державні не комерційні громадські організації в тій частині їх діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України.

Рахункова палата України здійснює експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загально державних цільових фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів ( під час здійснення загально державних програм), проводить фінансові перевірки і ревізії, експертизу проектів державного бюджету, проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються державного бюджету та фінансів України. При виявленні порушень рахункова палата, на відміну від інших контрольних органів не притягає до відповідальності винних осіб, а передає відповідні матеріали до правоохоронних органів, з інформуванням про це ВРУ.

www.ac-rada.gov.ua

ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ З ДАНИМИ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН
«РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ»