Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.
НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

www.nerc.gov.ua

 

ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ З ДАНИМИ
НКРЕКП