Державна архівна служба України

Державна архівна служба України (Укрдержархів) – є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належить до її компетенції. Утворена відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р.

Укрдержархів узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції і в установленому порядку подає Мінюсту пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, КМУ, нормативно-правових актів міністерств; розробляє цільові програми розвитку архівної справи, діловодства, страхового фонду документації (СФД), у т.ч. мобілізаційного та оборонного призначення, визначає заходи щодо їх виконання; здійснює контроль та методичне забезпечення архівної справи і діловодства в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Мережа архівних установ, підпорядкованих Укрдержархіву, включає 699 установ. Серед них – 13 центральних державних архівних установ України та 10 установ СФД.

Станом на 01.01.2013 р. в архівних установах системи Укрдержархіву зосереджено понад 55,2 млн. одиниць зберігання та обліку різних видів документів Національного архівного фонду.

Укрдержархіву в організаційно-методичному відношенні підпорядковані архівні установи інших міністерств і відомств з правом постійного зберігання документів – галузеві архіви Служби безпеки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державного картографо-геодезичного фонду та ін.; архівні установи Національної академії наук України.

www.archives.gov.ua


ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ З ДАНИМИ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН «ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»