Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) є центральним органом виконавчої влади у складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Адміністрація є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.
Адміністрація є центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

Адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.
www.dstszi.gov.ua

ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ З ДАНИМИ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН «АДМІНІСТРАЦІЯ дЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ»