Адміністрація державної прикордонної служби України

Адміністрація Державної прикордонної служби України - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону України.

Державну прикордонну службу України очолює Голова Державно прикордонної служби України, який здійснює керівництво Державною прикордонною службою України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань і виконання ним своїх функцій.

Державна прикордонна служба України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародним законодавством та міжнародними договорами, які ратифіковані Україною.

www.dpsu.gov.ua


ЗАВАНТАЖИТИ ТАБЛИЦЮ З ДАНИМИ ПРО КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН «АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»