Механізми впливу

 

Рівень

Механізм

   
   
Кабінет Міністрів України

Федерація від сторони роботодавців підписує з Кабінетом Міністрів України та профспілками Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

……………………………………………………………………………................................................................................

Відповідно до Регламенту роботи Кабінету Міністрів України, представники Федерації беруть участь у всіх засіданнях Уряду. Крім того, відповідно до Постанови КМУ «Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» від 19 березня 2014 року, ФРУ бере участь у засіданнях 3-х урядових комітетів (Урядовому комітеті з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, Урядовому комітеті з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, Урядовому комітеті з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності), на яких має право дорадчого голосу. 

___________________________________________________________________________________________________

Міністерства

На виконання Постанови КМУ №996 від 3 листопада 2010 року при прийнятті рішень з питань, що стосуються реалізації соціально-економічної політики і регулювання соціально-трудових відносин, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади повинні враховувати позицію роботодавців. Проекти відповідних нормативних актів надсилаються на погодження до Федерації.

____________________________________________________________________________________________________

Верховна Рада України

Членами Ради Федерації роботодавців України є також народні депутати України, які незалежно від політичних переконань, представляють та відстоюють інтереси вітчизняних виробників у питаннях формування державної промислової політики.

__________________________________________________________________________________________________

Органи виконавчої влади, які формують бізнес-клімат в Україні

Федерація роботодавців України підписала низку меморандумів про співпрацю з державними  органами влади, які безпосередньо впливають на ведення бізнесу в Україні. Федерація також співпрацює з галузевими органами органами виконавчої влади.

……………………………………………………………………………................................................................................

ФРУ має можливість відновлювати дію ліцензій для підприємств, адже має представництво у складі 3-х фахівців в Експертно-апеляційній раді, що є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування - Державній регуляторній службі України. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання Держпідрпиємництвом розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування, яке є обов’язковим для виконання.

……………………………………………………………………………............................................................
 
Загалом при Федерації створено близько 100 робочих органів взаємодії з владними структурами.

____________________________________________________________________________________________________

Регіональні органи виконавчої влади

На виконання вимог Закону України “Про соціальний діалог” і підписаних Меморандумів з центральними органами виконавчої влади регіональні об’єднання роботодавців делегують своїх представників до громадських органів обласних державних адміністрацій України, обласних податкових, митних та інших служб. Це дозволяє забезпечити цільність та контроль у відстоюванні інтересів бізнесу на всіх рівнях влади в Україні.