Представник ФРУ взяв участь у роботі Адміністративної Ради Міжнародної організації праці
28.03.2018

Представник ФРУ взяв участь у роботі Адміністративної Ради Міжнародної організації праці

В рамках проведення 332-ї Сесії Адміністративної Ради МОП представник Федерації роботодавців як повноправного члена Міжнародної організації роботодавців узяв участь у заходах Сесії.

Делегати Сесії обговорили та ухвалили низку рішень стосовно реалізації Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці, заходів щодо реагування на виклики процесів глобалізації та її вплив на зайнятість і гідні умови праці, вирішення актуальних питань соціального діалогу в окремих країнах, роботи Глобальної комісії з майбутнього праці.

«Сьогодні перед МОП, так само як і перед тристоронніми соціальними партнерами на національному рівні, стоять виклики щодо збереження робочих місць та забезпечення гідних умов праці, зміни підходів до якості робочої сили. Процеси глобалізації та стрімкий розвиток технологій посилюють ризики міграції робочої сили, скорочення кількості робочих місць, визначають нові вимоги до знань і навичок працівників» - зазначив директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський.
Значною мірою ці питання актуальні і в Україні. Їх ефективне вирішення можливе на основі спільних зусиль на національному рівні, спрямованих перш за все на збільшення інвестиційної привабливості реального сектора економіки, зростання конкурентоспроможності компаній, що працюють в Україні.

Важливою темою обговорення на Сесії було питання реформування ООН та виклики, що стоять перед МОП для забезпечення належної реалізації її мандату у сфері праці. Зокрема, відбулися принципові дискусії щодо подальших принципів і механізмів співпраці МОП з приватним сектором на принципах державно-приватного партнерства.

Довідково:

ФРУ - «голос» українського бізнесу на щорічній конференції Міжнародної організації праці. «Всесвітній парламент праці» об'єднує понад 5000 делегатів - представників урядів, роботодавців і профспілок - зі 187 держав-членів Міжнародної організації праці. Принцип трипартизму, на якому ґрунтується робота МОП, дозволяє ефективно балансувати інтереси та об'єднувати ресурси держав, роботодавців і найманих працівників для досягнення цілей діяльності організації – сприяння дотриманню прав у світі праці, заохочення можливостей створення гідних умов праці, забезпечення соціального захисту і посилення соціального діалогу. Безпосередня участь ФРУ у цих щорічних конференціях, дозволяє українським роботодавцям розробляти конвенції та рекомендації, а також встановлювати міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, соціального забезпечення.

Схожі новини

всі новини