ФРУ спільно з Міжнародною організацією праці визначила 7 основних ризиків для розвитку бізнесу в Україні Фото:pixabay.com
14.09.2017

ФРУ спільно з Міжнародною організацією праці визначила 7 основних ризиків для розвитку бізнесу в Україні

Київ, 14 вересня. Сьогодні в Федерації роботодавців України представники Міжнародної організації праці, бізнесу, профспілок, міністерств та експерти обговорили попередні підсумки національного звіту «Створення сприятливого середовища для сталого підприємництва» (EESE). У 2016-2017 рр., за підтримки МОП і у співпраці з ФРУ, Українським центром соціальних реформ при Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи було проведено комплексне дослідження з оцінювання переваг, перепон для можливостей створення сприятливого середовища для сталого бізнесу в Україні.

Як зауважив старший спеціаліст з питань діяльності роботодавців МОП Драган Радіч, проведено масштабне дослідження, адже в опитувані було задіяно 2 тис. респондентів. За результати дискусій у фокус-групах та глибинних інтерв'ю з керівниками підприємств було визначено 7 основних ризиків (обмежень) розвитку бізнесу та запропоновано рекомендації для їх подолання. Після остаточного доопрацювання EESE, вірогідно, у листопаді, буде представлено Уряду України. Отже, підкреслив Драган Радіч, Федерація роботодавців України для своєї діяльності зі створення прийнятних умов для ведення бізнесу в країні отримає потужну доказову базу.

Генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов, у свою чергу, зазначив, що важливими є не тільки рекомендації EESE, а й, власне, саме дослідження як таке. Наприклад, останні два тижні ФРУ отримала скарги від 18 підприємств на дії правоохоронних та слідчих органів. У владних колах кажуть про поодинокі випадки. У той же час, майже 55% опитаних в межах дослідження підприємців негативно реагують на діяльність державних структур. Отже, за переконанням Руслана Іллічова, EESE - це додатковий важіль тиску підприємців на владу з метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Докладніше про самі ризики (обмеження), які було визначено у проекті звіту EESE.
Обмеження №1 – ризики нестабільності. Зокрема, більшість опитаних підприємців вважають, що відносини бізнесу з представниками влади досить часто набувають незаконних та примусових форм; 63,8% респондентів зізналися, що платили хабарі.

Обмеження №2 - недостатньо ефективне управління в країні. При відповіді на питання щодо ефективності зусиль влади для стимулювання підприємництва майже 46,7% опитаних роботодавців зазначили, що влада взагалі не докладає зусиль та 41,8% оцінили таку діяльність скоріше негативно.

Обмеження №3 – макроекономічна нестабільність. Згідно EESE-обстеження, розвитку бізнесу найбільше перешкоджають високі податки (47,5% респондентів) та часта зміна законів і правил ведення бізнесу (30,3%).

Обмеження №4 – недостатня узгодженість та послідовність законодавчих і регуляторних реформ. Наприклад, на неоднозначність трактування податкового законодавства вказали майже 53% опитаних роботодавців, тоді як саме податкове навантаження вважають серйозною перешкодою бізнесу майже 73% опитаних.

Обмеження №5 – слабкість контролю за дотриманням законодавства та забезпечення права власності. На думку 60,6% опитаних представників підприємств, захист права власності в Україні є неефективним.

Обмеження №6 – високі корупційні ризики та неефективна конкуренція. Практично половина опитаних підприємців підтвердила, що конкурентна боротьба стимулює до запровадження інновацій. Однак цей процес ускладнюють неефективна державна інноваційна політика, невисока інноваційна діяльність підприємств, відносно тривалий процес отримання результатів від впровадження інновацій.

Обмеження №7 – нерозвиненість підприємницької культури. Згідно результатів EESE-опитування, політику державної підтримки бізнесу вважають адекватною і такою, що відповідає вимогам часу, лише 39,2% підприємців.

Схожі новини

всі новини