Обрано членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
06.12.2018

Обрано членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Засідання Конкурсної комісії відбулося 5 грудня 2018 року, в приміщенні Міністерства освіти і науки та транслювалося онлайн.
«Процедура обрання майбутніх членів Нацагентства відбулася абсолютно відкрито та прозоро. Наступний крок – затвердження обраних кандидатів Урядом. Після цього агентство зможе розпочати свою роботу», – зазначив заступник Міністр освіти і науки Юрій Рашкевич.

До участі в конкурсі було допущено 116 кандидатів. Комісія обрала 22 членів агентства. Сторону роботодавців представлятимуть трое членів агентства.

Створення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіті було одним з основних завдань реформи вищої освіти з часу приєднання України до Болонського процесу у 2005 році. З прийняттям у 2014 році нового закону "Про вищу освіту", робота Національного агентства набуває першочергового значення для подальшого розвитку національної системи забезпечення якості вищої освіти. Маючи серед своїх основних повноважень такі як погодження стандартів вищої освіти, акредитація програм ВНЗ та інституційна акредитація тощо, Агентство повинно функціонувати не просто як колегіальний, представницький орган, а як професійний орган, який був би експертним центром, що має довіру як вищих навчальних закладів і студентів, з одного боку, так і роботодавців, з іншого, переконані представники сторони роботодавців у агентстві.

"Для мене, як представника роботодавців, участь в НАЗЯВО є надважливим викликом. Бо на сьогодні це дає можливість вперше створити в Україні спільну площадку для всіх стейкхолдерів сфери вищої освіти для напрацювання спільних рішень, щодо її якості. А найголовніше для нас - це участь в акредитації програм. Бо сьогодні в існуючий реальності ми як роботодавці у більшості випадків «за бортом» прийняття рішень про початок підготовки за тією чи іншою програмою. Це не правильно, на нашу думку. Друга важлива річ - це, звичайно, державні стандарти вищої освіти, це і є зміст та основна рамка вищої освіти. А тому хотілося б, щоб у них було відображення дійсно прогресивних вимог ринку праці, а також багато інших важливих питань, у тому числі щодо інтеграції в європейський освітній простір", - каже Олена Колеснікова, заступник виконавчого директора Федерації металургів України.

"Наша ключова мета - забезпечення зв'язку вищої освіти з ринком праці. Систематична участь його представників - роботодавців,  професійних асоціацій - у розробленні програм вищої освіти, залучення експертів ринку праці до їх реалізації, забезпечення відповідності програм закладів вищої освіти професійним стандартам є вкрай важливими. Так само, як і моніторинг працевлаштування випускників, включення періодів практики студентів на підприємстві, які мають вирішальне значення для забезпечення працевлаштування майбутніх випускників закладів вищої освіти. А отже, всі ці аспекти повинні відображатися в нових вимогах щодо акредитації програм, аби забезпечити зв'язок вищої освіти з ринком праці" - зазначив Анатолій Гармаш, директор Департаменту розвитку трудового потенціалу ФРУ.

Схожі новини

всі новини