Європейська комісія підтримує скасування авансової сплати акцизного податку з тютюнових виробів
11.07.2019

Європейська комісія підтримує скасування авансової сплати акцизного податку з тютюнових виробів

Представництво Європейської комісії в Україні інформувало про невідповідність авансової сплати акцизного податку з тютюнових виробів вимогам європейського законодавств, зокрема, вимогам Директиви Ради 2008/118/ЄС «Про загальний режим акцизних зборів та якою скасовується Директива 92/12/ЄЕС» від 16 грудня 2008 р.

Положення цієї Директиви Україна зобов'язалася імплементувати в національне законодавство відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Така позиція підтримується з урахуванням кейсу Ірландії, щодо якого Європейська комісія висловила вимогу про зміну правил надання акцизних марок в частині авансової сплати акцизного податку з тютюнових виробів.

Нагадаємо, Федерація роботодавців публічно підтримала законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму сплати акцизного податку з тютюнових виробів», реєстр. № 9493 від 21 січня 2019 року.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 222 Податкового кодексу України щодо виключення норми про обов'язковість авансової сплати акцизного податку виробниками тютюнових виробів з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації.

Запропоновані зміни дозволять усунути існуючу неузгодженість між положеннями Податкового кодексу України щодо строків та порядку сплати акцизу, розрив у часі між сплатою акцизного податку і реалізацією готової тютюнової продукції, спростити виконання податкового зобов'язання для виробників тютюнових виробів та адміністрування акцизного податку для контролюючих органів.

Повернення до норми про сплату акцизного податку на тютюнові вироби після їх фактичної реалізації сприятиме приведенню положень Податкового кодексу в частині порядку сплати акцизного податку до вимог Директиви Ради 2008/118/ЄС від 16.12.2008 р. про загальний режим акцизних зборів.

Прийняття законопроекту не матиме негативного вплину на доходи бюджету, оскільки загальний обсяг надходжень акцизного податку від реалізації тютюнових виробів до бюджету не зменшиться, а лише зміститься до моменту виникнення у виробників тютюнових виробів податкових зобов'язань з акцизного податку.

Схожі новини

всі новини