В Україні під загрозою врожай та значна частина експортної виручки
03.04.2017

В Україні під загрозою врожай та значна частина експортної виручки

Дефіцит мінеральних добрив у розмірі 34% може призвести до втрати 2,5 млрд. доларів експортної виручки. Про це йдеться у аналітичному дослідженні Федерації роботодавців України та Союзу хіміків України.

Нестача 278 тисяч тон аміачної селітри, 140 тисяч тон КАС та 258 тисяч тон карбаміду склалась через простій українських хімічних підприємств та припинення імпорту мінеральних добрив з Росії.

«Поставки імпортних добрив за демпінговими цінами з Росії призвели до нечесної конкуренції, внаслідок якої вітчизняні підприємства змушені були зупинити виробництво. Однак імпортери не змогли задовільнити попит, і не зможуть ліквідувати дефіцит протягом найближчого місяця, який залишився до закінчення посівної», – зазначив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Крайній строк довнесення добрив через ранню весну спливає 30 квітня. Для задоволення потреб аграріїв необхідно негайно запустити хімічні підприємства. Компенсувати дефіцит за рахунок імпортних поставок не вдасться, оскільки максимальні одномоментні поставки добрив з Росії не перевищували 80 тисяч тонн аміачної селітри, 80 тисяч тонн карбаміду, поставки КАС наразі взагалі неможливі.

За підрахунками експертів ФРУ та Союзу хіміків України, недонесення добрив може призвести до зменшення врожаю пшениці на 10 млн. тонн, кукурудзи – на 5 млн. тонн, врожай цукрового буряка та сої знаходиться під загрозою. Відповідно можуть суттєво зменшитись обсяги експорту, що призведе до зменшення експортної виручки на 2,5 млрд. доларів. Серед наслідків такої ситуації – зростання інфляції до 12% при прогнозі у 9,1%, відсутність традиційного сезонного зниження на продовольства та курсу валют через активний експорт сільгоспропдукції. Падіння експорту агропродукції може стати однією з причин того, що курс долара у 30-32 гривні за долар може бути досягнутий не у грудні, як планувалось, а у вересні-жовтні. Зростання цін на паливно-мастильні матеріали запустить цикл зростання цін на всі групи товарів та послуг.

«Єдиний вихід – негайне відновлення газопостачання українських хімічних підприємств та введення в дію рішення про запровадження антидемпінгового мита на імпортні добрива з Росії», – зазначається у дослідження ФРУ та Союзу хіміків України.

pic-in-text1

pic-in-text2

Завантажити дослідження

 

В Украине под угрозой урожай и значительная часть экспортной выручки

Дефицит удобрений в размере 34% может привести к потере 2,5 млрд. долларов экспортной выручки. Об этом говорится в аналитическом исследовании Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины. Недостаток 278 тысяч тонн аммиачной селитры, 140 тысяч тонн КАС и 258 тысяч тонн карбамида возник из-за простой отечественных украинских химических предприятий и прекращения поставок минеральных удобрений из России.

«Поставки импортных удобрений по демпинговым ценам привели к нечестной конкуренции, вследствие которой отечественные предприятия вынуждены были остановить производство. Однако импортеры не смогли удовлетворить спрос, и не смогут ликвидировать дефицит в течение ближайшего месяца, который остался до окончания посевной», – отметил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Крайний срок довнесения удобрений в связи с ранней весной истекает 30 апреля. Для удовлетворения потребностей аграриев необходимо срочно запустить химические предприятия. Компенсировать дефицит за счет импортных поставок из России не удастся, поскольку максимальные единовременные поставки удобрений из этой страны не превышали 80 тысяч тонн аммачной селитры, 80 тысяч тонн карбамида, поставки КАС сейчас вообще невозможны.

Подсчеты экспертов ФРУ и Союза химиков показывают, что недовнесение удобрений может привести к уменьшению урожая пшеницы на 10 млн. тонн, кукурузы на 5 млн. тонн, урожай сахарной свеклы и сои находится под угрозой. Соответственно могут существенно уменьшиться объемы экспорта, что приведет к уменьшению экспортной выручки на 2,5 млрд. долларов. Серди последствий такой ситуации – рост инфляции до 12% при прогнозе в 9,1%, отсутствие традиционного сезонного снижения цен на продукты питания и курса доллара в период активного экспорт сельхозпродукции. Падение экспорта агропродукции может стать одной из причин того, что курс доллара в 30-32 гривны за доллар может быть достигнут не в декабре, как планировалось, а в сентябре-октябре. Рост цен на горюче-смазочные материалы запустит цикл роста цен на все группы товаров и услуг.

«Единственный выход – срочное возобновление подачи газа на украинские химические предприятия и введение в действие решения о введении антидемпинговых квот на российские удобрения», – отмечается в исследовании ФРУ и Союза химиков. Поставки газа на предприятия были прекращены в марте 2017 года.

pic-in-text1

pic-in-text2

Скачать исследование

Схожі новини

всі новини