Федерація пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу
10.09.2019

Федерація пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу

Фахівці Федерації проаналізували положення проекту Закону №1210 від 30.08.2019 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» та вважають, що зазначений законопроект у запропонованій редакції несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому. А отже потребує доопрацювання.

Зокрема на думку роботодавців, перегляду та доопрацювання потребують положення законопроекту щодо:

- Розповсюдження обмежень на врахування у витратах відсотків за всіма борговими зобов'язаннями платника податків, а не тільки за зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами-нерезидентами. Це призведе до збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов'язаних і непов'язаних осіб, подальшого зменшення кредитування, а як наслідок – уповільнення зростання економіки.
- Виключення передбаченої п. 140.3. ПКУ норми, згідно з якою «проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті». Це призведе до неможливості врахувати витрати за сплаченими відсотками в майбутніх періодах, коли платників податків отримуватимуть прибуток.
- Фактичного впровадження оподаткування курсових різниць, які виникають у платників податків не з власної волі, а передусім у наслідок валютно-курсової політики держави. Це призведе до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності.

- "Запропоноване збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань не має економічного сенсу та несе виключено фіскально-каральне навантаження", - зазначив Сергій Салівон, директор департаменту економічної політики ФРУ.

- Введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, а саме визначення та правила Контрольованої іноземної компанії (надалі – КІК). Ця ініціатива передбачена в Кроці 3 Плану BEPS та є доволі складною для реалізації. Адже із 85 країн, які приєдналися до BEPS, тільки 30 імплементували правила КІК. Це доволі складний інструмент, який потребує окремого обговорення із представниками бізнесу.

В законопроекті №1210 присутня ще ціла низка питань, які потребують здійснення розрахунків та обговорень с профільними фахівцями окремих секторів економіки.

Зокрема, але не виключно, це стосується спірної пропозиції щодо внесення змін до ставок податків та зборів, а саме запровадження нового товарного коду УКТ ЗЕД 2403 99 90 10 та встановлення для нього ставки акцизного податку на рівні 1213,61 грн. за тис.штук та підвищення акцизу на сигарет в 2.5 рази.

«При таких змінах маємо «шанс» отримати вже у наступному році такі ставки акцизу, що вартість пачки сигарет в Україні буде приблизно 82 грн. проти 36 грн сьогодні! При такій ціні на сигарети населення просто перестане купувати легальний продукт. Нелегальний ринок зросте в 4,5 рази до половини всього споживання на сьогодні», - каже Олександр Яворський, директор департаменту ФРУ з питань конкурентоспроможності бізнесу..

Спірною є й пропозиція щодо значного збільшення рентної плати за видобуток залізничної руди, переконані у Федерації металургів України.

"Йдеться про підвищення ренти у 3-4 рази, що призведе до того, що рентна плата в Україні стане чи не найбільшою у світі , що вкрай негативно позначиться на конкурентоспроможності українських виробників", - наголошує голова Федерації металургів Сергій Біленький.

Ці пропозиції суперечать принципу стабільності податкового законодавства, який закріплено в статті 4 Податкового кодексу України - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситись пізніше як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки.

Тож ФРУ звернулася до Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Данила
Гетманцева з проханням відкликати законопроект №1210 на доопрацювання, до якого долучити фахівців Федерації, інших об’єднань роботодавців для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці.

Схожі новини

всі новини