Федерація закликає боротися з "чорними" роботодавцями, а не посилювати тиск на легальний бізнес
28.02.2019

Федерація закликає боротися з "чорними" роботодавцями, а не посилювати тиск на легальний бізнес

В Державній регуляторній службі України відбулося громадське обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці», розробленого Мінсоцполітики, який набув широкого резонансу в бізнес-середовищі. Директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ Наталя Гостєва у своєму виступі звернула увагу на основні загрози цієї реформаторської ініціативи та висловила позицію Федерації. Перш за все йдеться про норми законопроекту щодо визначення ознак трудових відносин і надання повноважень держінспекторам праці встановлювати факти наявності таких відносин. Наводимо детальну аргументацію.

Виходячи зі змісту законопроекту, пропонується будь-які цивільно-правові відносини трактувати як трудові. Наприклад, в разі, якщо, цитуємо, "періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи". Але насправді, зауважує Наталя Гостєва, будь-який договір цивільно-правового характеру або господарський договір передбачає етапність виконання робіт з проміжними актами, а винагорода може виплачуватися п'ять, десять і більше разів.Також однією з ознак трудових відносин у законопроекті пропонується визначити особисте виконання особою роботи, втім норма ст. 902-903 Цивільного кодексу України визначає, що виконавець повинен надати послугу особисто.

Великі сумніви викликає інша норма законопроекту: якщо, цитуємо, "винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців". Але даний факт може оцінити лише інспектор праці і лише після того, як обміняється інформацією з органами Пенсійного фонду або Державної фіскальної служби.

«Вочевидь, мова йде не про ознаки трудових відносин, а про критерії для інспекторів праці, - вважає Наталя Гостєва. - Такий собі інструментарій, який дозволить усі правовідносини визначати як трудові. Тобто нічого спільного з ознаками трудових відносин ці положення законопроекту не мають. Але вказаних вище критеріїв достатньо, щоб кожний договір цивільно-правового характеру визнати трудовим й застосувати великі суми штрафних санкцій в разі порушення норм, що містяться в законопроекті».

На думку експерта ФРУ, тим самим розробник фактично заперечує існування інституту цивільно-правових відносин. Адже насправді суди мають усталену практику встановлення характеру правовідносин: трудових чи цивільно-правовий, виходячи з діючого Кодексу законів України про працю. Натомість поза уваги законопроекту залишились нові форми взаємовідносин для креативних професій, технологічні процеси та окремі сфери (види) господарської діяльності, при здійсненні яких дозволяється мати інший вид та форму відносин, що не регулюються трудовим законодавством.

Велике занепокоєння в ФРУ викликає і спроба надання інспекторам праці невластивих їм повноважень. Свого часу законодавець, визнаючи повноваження зі встановлення юридичного факту наявності трудових відносин за судом, виходив з того, така оцінку може надавати лише фахова особа з відповідною освітою і рівнем знань та компетенцій та з мандатом приймати рішення іменем України.

«Сьогодні надавати повноваження інспекторам праці встановлювати такі факти, перекваліфіковувати цивільно-правові відносини у трудові є небезпечним, - зауважує Наталя Гостєва. - Не тільки через наявність корупційної складової, а через те що, у інспекторів низький рівень компетентності, не всі з них мають юридичну освіту. Треба пам'ятати і про високу плинність кадрів серед інспекторів».

При цьому законопроект не передбачає заходів, направлених на боротьбу з так званими "чорними" роботодавцями, які успішно ведуть підприємницьку діяльність, але ніколи не дочекаються контролера, ніколи не сплатять податки, внески, внаслідок чого їхня продукція або послуги будуть завжди більш конкурентоспроможними. Натомість посилюється тиск на тих, хто легально веде свою діяльність.

Тому ФРУ виступає за те, щоб посилювати позиції у боротьбі саме з цим ганебним явищем. Саме це забезпечить досягнення мети законопроекту — і відповідні надходження до бюджетів, і соціальний пакет для працівників.

«Федерація готова працювати як у законодавчій, так і практичній площині у т.ч. брати участь у комплексних рейдах по виявленню "чорних" роботодавців», - підкреслює директор департаменту дерегуляції підприємницької діяльності ФРУ.